miercuri, 4 august 2010

MĂNĂSTIREA PODUL BULGARULUI


MĂNĂSTIREA PODUL BULGARULUI (JUD.BUZĂU) Cunoscută şi ca Mănăstirea Sfânta Treime, după hramul său, este aşezată la 6 km nord de Râmnicu-Sărat, pe teritoriul satului Coţatcu, comuna Podgoria din judeţul Buzău. Se ajunge acolo pe şoseaua Bucureşti-Buzău-Bacău-Suceava, la 6 km nord de oraşul buzoian menţionat un indicator indicând mănăstirea, aşezată la 300 m în stânga. Aşezământul constituie şi o oază de verdeaţă, de-a lungul unui lung şi istovitor drum către şi dinspre Moldova. Începuturile aşezământului monahal de la Podul Bulgarului sunt legate de mişcarea ortodoxă Oastea Domnului, iniţiativa întemeierii sale aparţinând unei membre a acesteia, sprijinită de credincioşii din zona Slam-Râmnicului. Numele l-a primit după locul în care a fost întemeiată şi unde odinioară, lângă un pod, un cârciumar bulgar ţinea han, renumit mai degrabă pentru nelegiuirile proprietarului său. Biserica a fost ridicată în anii 1946-1948, paraclisul fiind ridicat în anii 1954-1955, în anul 1960 mănăstirea fiind desfiinţată de autorităţile comuniste. Viaţa monahală la Podul Bulgarului a reînceput după anul 1990, prin strădaniile stareţei Melania Lazăr, construindu-se clopotniţa, clădirea care adăposteşte stăreţia, chiliile, trapeza ş.a. Paraclisul a fost pictat în anul 1993, când a şi fost resfinţit. Biserica Sfânta Treime este realizată din lemn şi are un plan trilobat, având acoperişul şi turlele din tablă. Dispune de tindă, pronaos, naos şi altar; între pronaos şi naos, delimitarea se face prin două icoane mari, aşezate pe suporţi de lemn. Cele trei turle oarbe sunt octogonale, cu bază pătrată; cea mare încununează încăperea naosului. Interiorul este lipsit de picturi, pereţii fiind împodobiţi cu tablouri, iar exteriorul este vopsit în culoare alb-gri.

2 comentarii: