duminică, 14 septembrie 2014

DIATA MAICII TEOFANA

          Diata (testamentul) Maicii Teofana, fosta Doamnă Tudora (Teodora, Theodora), mama lui Mihai Viteazul, se găsește la Arhivele Istorice Centrale, în fondul Mănăstirii Cozia, atât în original, cât și în câteva copii din veacurile trecute. A fost publicat întâia oară în anul 1862, de către A.Papiu-Ilarian, în tomul I al Tesaurului de monumente istorice pentru România (cu caractere slavone). Textul de mai jos îl reproduc așa cum apare în lucrarea mea,Ialomița medievală (Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2004, doc.8, pp.220-222.). Diata grăiește următoarele:
        ,,În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, ami(n). Eu, roaba Domnului Iisus Hristos, călugărița Teofana, muma roposatului Mihail Voevoda din Țeara Rumânească, viețuit-am viața ceștii lumi deșartă, cum zice și premo(d)ru Solomon:Deșarta deșartelor și de toate deșartă și înșelătoare și furătoare de suflete. Și am petrecut lumenește destul în tot chipul în viața mea, până ajunsei la neputința bătrâneațelor meale și la slăbiciunea mea, în sfânta mănăstire în Cozia, la lăcuința Sventei Troițe și la răpausul roposatului Mircei Voevoda. Și trăiiu de ajuns de luaiu și svântul cin călugăresc derept plângerea păcatelor meale. Aciiș mă ajunse și vestea de săvârșirea zilelor drag fiiului mieu Mihail Voevoda și de sărăcia doamnă-sa și a coconilor Domniei lui prin țările streine. Fuiu de plângere și de suspine ziua și noaptea. Drep aceea, cu vrerea și cu ajutoriul Domnului din ceriu și cu rugăciunea cinstiților părinți în zi și în noapte și plângerea mea și suspinele sărăciei lor de țărâle streine doară Svenția Lui din naltul ceriului au auzit și s-au milostivit de i-au scos din țărâle streine în țeara de moștenie. Și mai vârtos au cugetat la svânta mănăstire în Cozia, pentru bătrâna și jalnica lor maică. Și deaca să adunară unii cu alalți, mare plângere și suspini fu între ei de jalea fiiu-său Mihail Vodă și pentru patima lor ce-au pățit prin țărâle striine doamna Stanca și fiiu-său Io Nicola Vodă și fie-sa, doamna Florica. Fu după aceea întrebare între eale, cine, cum au petrecut. Grăi doamna Stanca: Cum am pățit noi, maică, să nu pață nime de ruda noastră. Dară molitva ta, maică, cum ai petrecut?Maica zise:Cu mult foc de moartea fiiu mieu și de jalea domniilor voastre; iar de cătră svânta mănăstire am har dragului Domn din cer și mulțemesc părinților din svânta mănăstire c-am avut pace, răpaus și căutare de molitvele lor la nevoia mea.Ziseră domnialor:Mulțemim și noi molitvelor lor pentru molitva ta, căci ai avut căutare de ei. Zise maica Teofana: Pentru aceaea, featele meale, am făgăduit sventei mănăstiri doauo sate din Romanați, Frăsinetul și Studenița, pentru sufletul răposatului Mihail Vodă și pentru sănătatea fiiu-său Nicolei Voevod și pentru pomeana noastră și a tot neamului nostru, să fim pomeaniți la toate sventele pomeanice și la dumnezeiasca liturghie în vecie.Dumnialor ziseră:Noi, bucuroase. Cum ți le-au dat roposatul Mihail Vodă, volnică ești; fie date și de noi și de Nicola Vodă și de tot neamul nostru în vecie pentru pomeană, ca să aibi molitva ta și de icea înainte milă și căutare pân la moarte de molitvele lor.
         Eu, călugărița Teofana, am dat 2 sate ce-s mai sus scrise în sventa mănăstire, cu toate hotarăle, pentru pomeana de vecie. Iar cine se va ispiti de ruda noastră sau alți streini să strice pomeana mea de la svânta mănăstire, ce-am dat eu de bună voie, aceia să fie blăstemați de 318 ote(ci) ce-au fost în Nicheiu. Și iar zic: cine se va afla din părinți cine sunt acmu ori să vor premeni pân la moartea mea, ori din părinții igumeni, ori din alalți frați, și vor înceape a nu mă căuta și a nu mă milui și a nu mă socoti la nevoia mea și când va fi frică între noi de bogate răutăți și mă vor părăsii înainte de preastavlenia mea, să părăsească Dumnezeu pre ei și să fie în blestem, cum e zis mai sus.
         Și mărturie am pus: părintele episcop Efrem de Ri(mnic) și ai lui călugări, proegumenul Onufrie și Veniamin proegumen și Arsenie și egumenu Teodor din Cozia cu tot săborul și Andonie bătrânul de la Piatră și slugile doamnelor, Balea spătar, Dumitrachi vistiar, Miho neguțător, Stan Borcioiul, Pătru pârcălab, Barbul postelnic, Badea al doamnei bătrâne, boieri megiiași Vladul logofăt din Olănești și postelnicul Dragomir Dolofanul din Stoienești și logofătul Stoica din Berislăvești și pârcălabul Stan Hudea din Călimănești și popa Jipa cu tot satul și popa Stan din Jiblea cu tot satul și toți poslușnicii sventei mănăstiri. Scris-am ceastă carte în svânta mănăstire în Coziia, eu, călugărașul Gavriil Lotreanul de la schit, în zilele lui Șerban Vodă, vu le(t) 7111 <1602> noe 8 dni”.
         Pentru că nu s-a analizat foarte mult acest act, socotesc potrivite câteva precizări. Diata maicii Teofana reprezintă singurul act care s-a păstrat de la mama lui Mihai Viteazul. Apoi, reprezintă singura mărturie istorică în care sunt consemnate în scris simțămintele (de durere, evident) ale mamei Viteazului, la aflarea morții lui tragice, în Transilvania. Nu în ultimul rând, actul reprezintă primul veritabil monument de limbă veche românească, prin însemnătate, emitent, subiect, formulare, expresivitate etc., cu mult peste scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung către Johannes Benckner (1521), altfel doar o notă informativă despre mișcările turcilor, de la un orășean muntean către unul transilvănean.

         Despre maica Teofana, răposată la anul 1606 (biata noră, doamna Stanca, amintită în diată, a murit de ciumă, în Râmnicul Vâlcii, la 1603), pe blogul acesta sau în cartea mea,Ialomița medievală, pp.155-158.

luni, 8 septembrie 2014

ȘCOALA ISTORICĂ DE LA MAIA CATARGI

ȘCOALA ISTORICĂ DE TOAMNĂ DE LA MAIA-CATARGI În zilele de 5 și 6 septembrie 2014, în localitatea Maia Catargi, s-a desfășurat cea de-a X-a ediție a Sesiunii de comunicări științifice (istoriografice) MAIA CATARGI-,,Retrăiri istorice în veacul XXI”. Această adevărată Școală istorică de toamnă, care a reunit în ultimul deceniu probabil cei mai importanți istorici militari români, reprezintă inițiativa distinsului istoric militar, Prof.Univ.Dr.Comandor (r) JIPA ROTARU, coordonatorul și gazda fiecărei ediții, practic, omul de cultură care fără sprijinul autorităților (cu excepția Primăriei Maia) realizează cea mai importantă acțiune culturală din cuprinsul județului Ialomița, de zece ani încoace. Ediția din anul acesta a avut ca temă ,,23 august 1944-2014.70 de ani de la întoarcerea armelor și realinierea României la Națiunile Unite” și a reunit, în cele două zile de comunicări importante și dezbateri, nume importante (peste 85 de invitați numai în prima zi!), precum: prof.univ.dr.Ioan Scurtu, prof.univ. dr.George Potra, prof.univ.dr.Petre Țurlea, prof.univ.dr.Cristian Troncotă, prof.univ.dr.Valentin Ciorbea, prof.univ.dr.Ion Giurcă,prof.univ.dr.Leonida Moise, prof.univ.dr.Gavriil Preda, dr.Alin Spânu, comandor dr.Olimpiu Glodarenco, conf.univ.dr.Ion Damaschin, comandor dr.Jănel Tănase, dr.Costin Scurtu, mr.dr.Luiza Lazăr, prof.univ.dr.Gheorghe Palade, etc. (lista fiind foarte lungă, scuze pentru cei neamintiți aici). O adevărată școală de istoriografie și de patriotism, unde s-au prezentat li dezbătut subiecte deosebit de interesante; subsemnatul a prezentat studiul ,,Mareșalul Ion Antonescu în presa transnistreană”. P.S.Localitatea Maia, căreia i-am dedicat în scrierile mele istoriografice mai multe pagini, exista încă din vremea lui Mihai Viteazul și are astăzi ca patron spiritual pe Barbu Catargiu (1807-1862), distinsul om politic și de stat din vremea unirii Principatelor Române, înmormântat acolo.

marți, 6 mai 2014

ALTE CĂRȚI ALE MELE

La sfârșitul anului 2013 și începutul anului curent, pentru a contribui la sărbătorirea două decenii de la înființarea Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, mi-am adus alte contribuții istoriografice, realizând monografiile celor trei Protopopiate din cuprinsul județului Ialomița, precum și un nou volum, album-monografic, despre Mănăstirea Sfinții Voievozi din Slobozia. Astfel, am adăugat pe lista cărților de autor/coautor următoarele titluri semnate Ștefan Grigorescu, în perioada menționată: 16.RETRĂIRI ISTORICE ÎN VEACUL XXI. VOL. VIII.1812-2012, 200 DE ANI DE LA RĂPIREA BASARABIEI DE CĂTRE IMPERIUL RUS.Ediție coordonată și îngrijită de Comandor (retr.) Prof. Univ. Dr. Jipa Rotaru și Cpt.Dr. Luiza Lazăr Rotaru. Editura Anca, Urziceni, 2013, 588 pag. Coautor. Studiul meu, Guvernatorii Basarabiei între anii 1812-1856, pp.160-167. 17.MĂNĂSTIREA SFINȚII VOIEVOZI SLOBOZIA. UN RUG APRINS ÎN INIMA BĂRĂGANULUI. Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2013, 160 pag.Coautor (autorul textului). 18.PROTOPOPIATUL FETEȘTI. Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2013, 184 pag. 19.PROTOPOPIATUL SLOBOZIA. Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2014, 384 pag. Sub tipar se află lucrarea de autor, PROTOPOPIATUL URZICENI.De asemenea, am finalizat de mai bine de 2 ani volumul despre Razvan-Voda, o premiera în istoriografia noastra, care așteaptă să fie publicat, deocamdată lipsind mijloacele financiare.