duminică, 7 februarie 2010

DOAMNA TUDORA, MAMA LUI MIHAI VITEAZUL


DOAMNA TUDORA,
MAMA LUI MIHAI VITEAZUL


Amintită şi ca Teodora Cantacuzino, mama eroului naţional al românilor s-a născut pe la anii 1530-1535, probabil în Epirul grecesc, atunci în Imperiul Otoman. Cronicarul Baltasar Walter, care a scris cunoscuta cronică despre Mihai Viteazul, o considera sora banului Iane Canatcuzino. În monumentala Istoria românilor, istoricul Constantin C.Giurescu afirmă că ea ,,era soră cu Iane Epirotul”, iar Nicolae Iorga scria că ,,aceasta ar fi o Teodora Canatacuzino, o patriciană din Bizanţul nou grecesc”. A trăit multă vreme în Oraşul de Floci, însemnat centru comercial al Ţării Româneşti la gura Ialomiţei şi acolo l-a născut, cel mai probabil, în anul 1558, pe ilustrul său fiu, viitorul domn Mihai, avut dintr-o legătură cu Pătraşcu cel Bun. Din anul 1593, odată cu urcarea fiului său pe tron, Doamna Tudora a trăit la curtea domnească. În octombrie 1599, odată cu intrarea lui Mihai-Vodă în Transilvania, Doamna Tudora s-a călugărit la Schitul Ostrov de pe Olt, primind numele de Maica Teofana. De acolo a intrat pentru odihnă şi rugăciune la Mănăstirea Cozia, unde avea să trăiască până la sfârşitul zilelor sale. La Cozia a primit în 1601 trista veste a asasinării iubitului său fiu, şi zice în testamentul său că:,,mă ajunse şi vestea de săvârlirea zilelor drag fiului mieu Mihai voevod”. În 1602 îşi primeşte rudele (nora-Doamna Stanca şi nepoţii-Nicolae-Pătraşcu Voievod şi Domniţa Florica) în mănăstirea şi dictează testamentul călugăraşului Gavriil Lotreanul. Închide ochii de bătrâneţe, în anul 1606, fiind înmormântată în biserica mare a Mănăstirii Cozia, în pronaos, alături de Mircea cel Bătrân. Piatra de mormânt, pusă de nepoata Florica (şi în numele lui Nicolae-Pătraşcu, atunci în pribegie în Imp.Habsburgic) glăsuieşte:,,Răposat-a roaba lui Dumnezeu călugăriţa Teofana, mama răposatului Mihai voevod. Şi fie-sa doamna Florica şi fiu-său Nicolae Vodă a nevoit şi a scris. În zilele lui Io Radu voevod, în anul 7104 (1606)”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu