sâmbătă, 20 februarie 2010

MĂNĂSTIREA STELEA (JUD.DÂMBOVIŢA)


MĂNĂSTIREA STELEA
(JUD.DÂMBOVIŢA)


Aşezată în centrul istoric al cetăţii de scaun a Târgoviştei, mănăstirea se află pe Calea Domnească, puţin mai la sud de curtea domnească în care şi-au avut reşedinţa 33 de voievozi ai Ţării Româneşti.
În sec.al XVI-lea exista acolo o biserică, ridicată, după tradiţie, de către un neguţător Stelea, al cărui nume îl poartă şi astăzi. În acea biserică fusese înmormântat la începutul secolului următor vel aga Nicolae Cociu, tatăl lui Vasile Lupu, domnul Moldovei. După cum arată pisania, biserica păstrată până astăzi a fost ridicată în anul 1645, de către Vasile Lupu Voievod, ca semn al împăcării cu Matei Basarab, domnitorul Ţării Româneşti, care ridicase la rândul său, în Moldova, biserica de la Soveja.
Arsă de turci cu ocazia invaziei de la 1559, biserica Mănăstirii Stelea a fost refăcută în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, când i s-a repictat interiorul. În sec.al XIX-lea a devenit biserică de mir şi a intrat într-o accentuată degradare. A fost reparată în mai multe rânduri, în 1881, 1943-1947, 1971-1976, 1982-1988, 1991-1999 şi 2002-2005. Din anul 1990 a redevenit mănăstirea.
Ansamblul de la Stelea cuprinde biserica, turnul-clopotniţă, casele egumeneşti, chiliile şi zidurile de incintă. În casa egumenească a fost înfiinţat un muzeu, în urmă cu câţiva ani.
Biserica Învierea Domnului are un plan trilobat şi este încununată de două turle octogonale, pe o bază pătrată. Exteriorul bisericii prezintă două registre de ocniţe oarbe, cel dintâi, cu ocniţe înguste şi lungi, cuprinzând cea mai mare parte. Zidurile sunt sprijinite de şapte contraforţi, care amintesc de bisericile moldoveneşti. Tot de bisericile din Moldova amintesc şi elementele ornamentale, precum şi bumbii exteriorului turlelor. Pictura a fost restaurată recent; în interior se păstrează şi obiecte de cult din sec.al XVI-lea – al XVII-lea, precum şi mai multe pietre tombale, cea mai veche datând din anul 1609.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu