vineri, 29 ianuarie 2010

IORDACHE ZOSSIMA-UN FILANTROP


IORDACHE ZOSSIMA


Iordache Zossima, descendent dintr-o familie cu origini greceşti, s-a născut în jurul anului 1810. A devenit serdar în anul 1837 şi paharnic în anul 1844, iar între anii 1836-1851 a fost şeful cancelariei Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei. Proprietar al moşiei ialomiţene Nenişorii de Sus (Armăşeşti), a fost un însemnat filantrop al vremii. A refăcut biserica Sfântul Gheorghe din Armăşeşti, pe care a înzestrat-o cu moşia Surdeasca-Glodeneasca, a ridicat în anul 1882 clădirea Primăriei din Armăşeşti, în anii 1883-1885 a construit clădirea Şcolii de Agricultură din Armăşeşti (astăzi Grupul Şcolar ,,Iordachea Zossima” Armăşeşti, practic cea mai veche şcoală de agricultură din ţară) şi a început construirea spitalului din localitate (astăzi ruinat), finalizat după moartea sa, în anul 1887. A lăsat prin testament însemnate domenii şi rente viagere, pentru buna funcţionare a instituţiilor la care era ctitor.Un portret al său se păstrează în holul Grupului Şcolar ,,Iordache Zossima”, din com. Armăşeşti, judeţul Ialomiţa.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu