marți, 29 decembrie 2015

                              UN MONUMENT ÎN PERICOL.
                    BISERICA DOMNEASCĂ DIN GHERGHIȚA

         Gherghița, astăzi comună în sud-estul județului Prahova, a fost în timpurile medievale una dintre cele mai însemnate așezări urbane ale Țării Românești, locul în care au poposit, cu diferite ocazii, mulți dintre voievozii țării. În afară de câteva ruine, altfel nepuse în valoare, Gherghița nu mai păstrează astăzi, din vremurile gloriei de odinioară, decât un monument bisericesc. Ridicată de cel mai important ctitor al istoriei noastre Matei Basarab, Biserica domnească din Gherghița se află în partea de nord-est a Gherghiței, lângă marginea așezării și nu departe de malul drept al râului Prahova. A fost ridicată în anul 1641, pentru a celebra victoria lui Matei Basarab asupra lui Vasile Lupu, în noiembrie 1639, în bătălia de la Nănișori. Închinată sfântului războinic Procopie, biserica are un plan dreptunghiular și prezintă la exterior panouri în două registre, separate în brâu, în relief. Interiorul păstrează tablourile ctitorilor -Matei Basarab și Doamna Elina-dar pictura este afectată. Biserica a fost refăcută în 1895, apoi după cutremurul din 1940 și în perioada postbelică, ocazie cu care s-a înlăturat turla octogonală de tablă, cu acoperiș în formă de bulb, adăugire din secolul al XIX-lea și care strica aspectul original. Deasupra intrării în biserică se păstrează frumoasa pisanie sculptată în piatră, cu margini în motive florale și stema Țării Românești, în partea centrală, jos. Inscripția în româna veche, cu litere slavone, glăsuiește:,,Această sfântă și dumnezeiască beserică den temelia ei ziditu-o-au eu, robul lui Dumnezeu, Io Matheiu Basarab Voevod, întru numele marelui, al lui Hs.Mucenic Procopie, de care lucru tâmplându-i-se domniei mele avându războiu la Nănișori pre Ialomița, cu vrăjmași domniei mele și ai țărăi, cu Vasilie Voevod Moldovlahiei, mi-a trimis întrajutor de biruință pre Marele Mucenic Procopieși cu vrerea milostivului Dumnezeu și cu ajutorul Sfântului Mucenic, supus-am vrjmașii supt picioarele Domnului Iisus Hristos și i-am rușinat și i-am gonit din pământul țărăi, și am rădicat aici această beserică pentru biruința cea de vitejie a puternicului marelui Dumnezeu și pentru ajutorul Sfântului Mucenic Procopie, să fie domniei meale pomeană nesăvârșită în veci, amin. Mai 26 dni, văleat 7149”.

         Biserica, nereparată de multă vreme, deși are o importanță istorică deosebită, se află într-o degradare continuă. Zidurile sunt decojite, acoperișul de tablă ordinară este ruginit și spart în mai multe locuri, pictura interiorului este degradată, curtea bisericii a devenit islaz, cu o tentativă de gard cârpit și spart. Fără îndoială, până la realizarea unui proiect european de reabilitare (din care pretinși angajați la cultură să ,,sifoneze” fonduri, ca în atâtea cazuri semnalate de presă), se impune ca autoritățile locale sau naționale să salveze un monument unic pentru Gherghița și pentru sudul Prahovei, ctitoria unui mare domn al culturii, Matei Basarab. Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu